takster

Takster

 

Afgift som betales kvartalsvis:

Fællesudgifter kr.   300.00

A conto 32m3 a 6,00 kr.   192.00

Grønne afgifter kr.   160.00

Investeringsbidrag                                             kr.    200.00

Moms kr.    213.00

-----------

I alt kr. 1.065.00

========

Engangsafgifter / Mulkt:

For sent indbetaling af kvartalsafgifter kr.   50.00

Fravær ved generalforsamlinger (uden afbud) kr. 100.00

Mulkt ved unødigt/overlagt vandspild kr. 100.00

Ovenfor nævnte engangsafgifter påføres den efterfølgende kvartalsopkrævning.

Tilslutningsafgift inklusive moms kr. 19.375.00

Taksterne godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling.