nyttiginformation

Nyttig information

 

Her lidt nyttig information omkring vores forhold i Risby.

Grundejerforening:

Risby Grundejerforening har flere funktioner.

1) Dialog med Kommunen omkring trafik og trafiksikkerhed og med Kommunen omkring vedligehold og forbedringer i øvrigt.

2). Derudover står nogle udvalg for de sociale aktiviteter.

Medlemskab er frivillig men vi håber selvfølgelig at du vil bakke os op. Medlemskab koster kun kr. 100,- per år og indmeldelse sker på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse sker skriftlig i løbet af marts.

Vandværk:

Risby blev indtil 2012 forsynet med vand fra eget vandværk. Se evt mere under linket på hovedsiden.

Renovation, storskrald, haveaffald, mm:

De forskellige renovationsordninger, og håndtering af affald er beskrevet på kommunens hjemmeside: https://albertslund.dk/borger/affald-energi-og-forsyning/affaldssortering/

Den enkelte borger kan finde sin ordning via dette link: https://albertslund.dk/borger/affald-energi-og-forsyning/mit-affald/

Snerydning:

Kommunens side om snerydning: http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/trafik-veje/veje-stier/snerydning-og-glatfoerebekaempelse/ 

Har du spørgsmål og eventuelt klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materialegårdens callcenter på telefon 43 68 32 05.

Internet:

Risby havde indtil udgangen af 2022 et internetlaug  der gav medlemmerne adgang til fibernettet via et lokalt kablet netværk vi selv havde etableret. I 2023 fik vi via støtte fra bredbåndspuljen adgang til en privat fiber på hver matrikel, for dem der ønskede det og betalte et engangsbeløb 4000kr i egetbidrag. Hermed lukkede internetlauget, men kablerne blev liggende. 

Du kan få din egen gratis mailadresse med Risby-navnet, f.eks mitnavn@risby.dk. Når du har din egen risby-mailadresse kan du

Informationer til beboerne i Risby sendes ofte via fordelingslisten " alle @ risby.dk" , som omfatter alle risby mail-adresser. En risby-mailadresse bør ikke være din primære mail-adresse, men bør benyttes til at videresende Risby relaterede mails til din primære mail-adresse.

På hjemmesiden findes et uddrag fra "bogen om Risby" hvor Risbys historie, der kan følges tilbage til 1300 tallet, kan læses.

Med venlig hilsen

John Schmidt / Arne Borg